Τηλέφωνο
210.66.23.721 - 210.66.23.723
E-mail
gemagrco@gmail.com
Διεύθυνση
ΖΗΝΩΝΟΣ 18, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου Τ.Κ. 19 400

GEMA S.A.

Είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες και να σας προτείνουμε custom λύσεις!
Ζήνωνος 18, ΒΙ.ΠΕ Κορωπίου
Τ.Κ. 19 400 Ταχ. Θυρ. 60

Τηλ.: 2106623721 | 2106623723

FAX: 2106026044